قطعنامه کنفرانس اقتصاد آزاد و آیندۀ ایران

  • پرینت
.
  

کنفرانس اقتصاد آزاد و آیندۀ ایران

قطعنامه کنفرانس سالانه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

 

ایران از بیش از سی سال گذشته به این سو در سراشیبی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسر می‌برد. محرک و مسبب از دست دادن اعتبار اقتصادی ایران، عاملی نبوده است، مگر رژیم جمهوری‌اسلامی و دولت‌های بی‌لیاقت آن که بدور از دانش و توانایی در اجرای سیاست‌های اقتصادی معتبر و بین‌المللی، اقتصاد ایران را به یکی از بی‌اعتبارترین اقتصادها تبدیل کرده است. جای شگفتی نیست که رژیمی که از آزادی، دمکراسی و احترام به فرد و حقوق فردی فرسنگ‌ها به دور است، همچنین مانع بزرگی در راه دست‌یابی به اقتصاد آزاد خواهد بود.

کنفرانس "اقتصاد آزاد و آیندۀ ایران" با پیروی از اصل چهارم منشور حزب در زمینۀ اهمیّت توسعه و پیشرفت اقتصادی در حکم یک تعّهد ملّی در ترقّی‌خواهی و همچنین چیرگی بر بی‌نوایی، واپس‌ماندگی و رسیدن به جهان امروزی با ساختن یک کشور آباد و نیرومند، و منوط بر اصل دوازدهم منشور به معنی آزاد کردن نیروهای تولیدی و حمایت دولت از کوشش برای گسترش ظرفیت اقتصادی و بالا بردن سطح زندگی مردم به عنوان تنها روش در یک سیاست اقتصادی پیشرو و کارآمد، اقتصاد آزاد و نقش آن در آیندۀ ایران بر اساس یک نظام نشات گرفته از لیبرال دمکراسی را مد نظر خود قرار داده است.

‏نخستین اولویت ما اقتصاد لیبرال، روی آوردن به عمل‌گرائی بر اساس علم اقتصاد و پرداختن به حدود و ضوابط نقش اجرایی دولت در اقتصاد کشور است. طبیعی است که در دراز مدّت هیچ کشوری نمی‌تواند به یک نظام پایدار سیاسی- اقتصادی پویا دست یابد، مگر با تکیه بر یک دمکراسی لیبرال با تمام زیر مجموعه‌هایش؛ حال شکل نظام به هر‌گونه که می‌خواهد باشد. امّا در جامعۀ فقیر و بدور از یک اقتصاد کارآمد و سالم، دمکراسی نیز مفهوم حود را از دست خواهد داد. بنابر این می‌توان گفت که دمکراسی و اقتصاد آزاد، پیوندی ناگسستنی دارند که در شکل ایده‌آل خود امکان دست‌یابی و بهره‌برداری از یک سیستم بهداشتی، تربیتی، آموزشی و امنیّت عمومی را با بالاترین بازدهی میّسر خواهد ساخت.

نمی‌توان به هیچیک از مشکلات اقتصاد ایران از جمله تورم لجام گسیخته، بی‌کاری فاجعه‌بار، سقوط دهشت‌انگیز تولیدات ملّی و ارزش پول ملّی پرداخت، بدون آنکه از لزوم یک نظام سیاسی-اقتصادی آزاد سخن به میان آورد. از این رو حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) بر این هر دو، تاکید مداوم داشته و تلاش برای دست‌یابی به یک نظام سیاسی لیبرال دمکرات را که بهترین زمینه‌ساز پرورش و رشد یک اقتصاد آزاد است را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است.

ما همۀ هموطنان خود در داخل و خارج از ایران را همراه با همۀ گروه‌های سیاسی دعوت می‌کنیم تا امروز با پرداختن به امر مهّم اقتصاد آزاد، زمینه‌های نظری آن را بگونه‌ای فراهم آورند که در فردای رهائی ایران در اجرا مفید و کارساز واقع شود. حزب مشروطۀ ایران (لیبرال دمکرات) به اقبال عمومی از اصول اقتصاد آزاد واقف است اما از آنجا که سیستم جمهوری‌اسلامی به گونه‌ای فاسد و غیر‌قابل اصلاح است، امکان تحقّق یافتن این میل عمومی را فراهم نمی‌سازد. ما از همه هم‌میهنان آگاه و متخصص در اقتصاد دعوت می‌کنیم که تواما برای پرورش اقتصاد آزاد و سیستم سیاسی آزاد کوشش کنند.

پاينده ايران
زنده باد ملت ايران
حزب مشروطه ايران